Personel ve Okul Servis Taşımacılığı için gerekli belgeler – 2019

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesi değiştirilmiştir.

27.04.2016 tarihinden itibaren ilk kez servis taşımacılığı yapacak olan veya aktif olarak servis taşımacılığı yapanlar Güzergâh kullanım izin belgesi, servis taşımacılığı yetki belgesi ve servis taşımacılığı kartına sahip olmaları zorunlu hale gelmiştir.

 

Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Başvuru için Gerekli Belgeler;

 Şahıslar için,

Konuya ilişkin ilgili oda faaliyet belgesi

(Aktif taşımacılar için, çalışılan döneme ait faaliyet belgesi veya vergi mükellef kaydı)

 

Tüzel Kişi İçin,

Şirket Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

Şirket Yetkilisi İmza sirküleri

Şirketin Adres Bilgisi (Hangi il sınırları içerisinde olduğunu gösteren belge)

Konuya ilişkin ilgili oda faaliyet belgesi (Aktif taşımacılar için çalışılan döneme ait faaliyet belgesi veya vergi mükellef kaydı)

Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Taahhütnamesi (İnternet üzerinden müracaat yapılmaktadır. LİNK )

Başvuru grubuna göre (A, B. C ve D) sağladığı standartları gösterir belgeler,

ODY2  Mesleki Yeterlilik Belgesi (Orta Düzey Yönetici)

ÜDY2 Mesleki Yeterlilik Belgesi (Üst Düzey Yönetici)

ISO 9001 Belgesi

OHSAS 18001 Belgesi

TSE 12257 Belgesi

 

Servis Taşımacılığı Kartı Belgesi Nasıl Alınır?

Başvuru için Gerekli Belgeler;

 

Gerçek Kişi İçin,

Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi

 

Tüzel Kişi İçin,

Şirket Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

Şirket Yetkilisi İmza sirküleri

Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi

servis taşımacılığı için gerekli belgeler

Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Nasıl Alınır?

Müracaatı İçin Gerekli Belgeler

Motorlu Araç Trafik ve Araç Tescil Belgesi

Resmi Gazetenin 26.10.2016 Tarih ve 29869 Resmi Gazete Sayısı ile yayınlanmış olan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera sistemlerinin uygunluk belgesi

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası (Tüm koltukları kapsaması zorunludur)

Öğrenci velisi ile taşımacı arasında yapılacak sözleşme

Şoför olarak çalışacaklara ait Toplu Taşıma Aracı (Ticari Taşıt) Kullanım Belgesi/kurum onayı

Yetki Belgesi sahibinin üzerine kayıtlı şoförlere ait SGK belgeleri

Bağlantılar

Güzergah Kullanım İzin Belgesi Nasıl Alınır?

Servis Taşımacılığı için Gerekli Belgeler?

Servis Taşımacılığı Kartı Nasıl Alınır?

Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

 

Okul Servis Şoförü Olma Şartları – 2019

3 thoughts on “Personel ve Okul Servis Taşımacılığı için Gerekli Belgeler – 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Name *
Email *
Website